Търси
show
Продукти в сайта:

ARS2035S
Brand new AS-PL Alternator o-ring for vacuum pump

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00

ARS2035S(BULK)
Brand new AS-PL Alternator o-ring for vacuum pump

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00

ARS2035S(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator o-ring for vacuum pump

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for: Hitachi
I.D.1 [ mm ] : 60.00, O.D.1 [ mm ] : 64.00, H.1 [ mm ] : 2.00, Ос [ mm ] : 61.00

ARS4026S
Brand new AS-PL Alternator o-ring for vacuum pump

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for:

ARS4026S(BULK)
Brand new AS-PL Alternator o-ring for vacuum pump

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for:

ARS4026S(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator o-ring for vacuum pump

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 30.30, O.D.1 [ mm ] : 37.00, H.1 [ mm ] : 3.70

ARS4028S
Brand new AS-PL Alternator o-ring for vacuum pump

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for:

ARS4028S(BULK)
Brand new AS-PL Alternator o-ring for vacuum pump

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for:

ARS4028S(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator o-ring for vacuum pump

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 74.30, O.D.1 [ mm ] : 77.70, H.1 [ mm ] : 1.80

UD44704ARS

Категория: „о“-пръстени за алтернаторни помпи ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 63.00, O.D.1 [ mm ] : 67.10 , H.1 [ mm ] : 1.90

„о“-пръстени за алтернаторни помпи

Replacement for
Filter by features