Търси
show
Продукти в сайта:

SAP3001
Brand new AS-PL Starter motor armature gear

Категория: Зъбчат накрайници на стартерни ротори ; Replacement for: Valeo
Диаметър на ротора [ mm ] : 20.20, H.1 [ mm ] : 34.00, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 15

SGK6004S
Brand new AS-PL Starter motor gear wheel

Категория: Зъбчат накрайници на стартерни ротори ; Replacement for:
Вътрешният диаметър [ mm ] : 9.80 , Външният диаметър [ mm ] : 20.10 , H. [ mm ] : 13.90, No. of teeth [ qty ] : 19 , Splines [ qty ] : 14

UD44072SGK

Категория: Зъбчат накрайници на стартерни ротори ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 10.10 , Диаметър на ротора [ mm ] : 19.70 , H.1 [ mm ] : 11.30 , H.2 [ mm ] : 10.00, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 11, Splines [ qty ] : 18

UD70003SAP
Brand new AS-PL Starter motor armature gear

Категория: Зъбчат накрайници на стартерни ротори ; Replacement for:

Зъбчат накрайници на стартерни ротори

Replacement for
Filter by features