Търси
show
Продукти в сайта:

ARS6010
Brand new AS-PL Alternator Rectifier & bracket connector

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for: Denso
H.1 [ mm ] : 0.80, W.1 [ mm ] : 14.20, L.1 [ mm ] : 24.00

UD15048ARS

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for:

UD42634ARS
Brand new AS-PL Alternator Rectifier & bracket connector

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 9.20 , I.D.2 [ mm ] : 5.70, H.1 [ mm ] : 1.60, L.1 [ mm ] : 46.30

UD42635ARS

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.00, I.D.2 [ mm ] : 4.50, H.1 [ mm ] : 1.20, W.1 [ mm ] : 10.10, L.1 [ mm ] : 39.40

UD42636ARS
Brand new AS-PL Alternator Rectifier & bracket connector

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 5.00, H.1 [ mm ] : 0.60, L.1 [ mm ] : 51.10

UD43724ARS

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.80, I.D.2 [ mm ] : 4.50, H.1 [ mm ] : 0.90, W.1 [ mm ] : 15.10, L.1 [ mm ] : 50.70

UD43725ARS

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 6.30, I.D.2 [ mm ] : 4.30, H.1 [ mm ] : 1.80, W.1 [ mm ] : 12.10, L.1 [ mm ] : 93.50

UD45055ARS

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for:
H.1 [ mm ] : 0.80, W.1 [ mm ] : 14.20, L.1 [ mm ] : 24.00

UD45056ARS

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 7.00, H.1 [ mm ] : 0.90, W.1 [ mm ] : 12.90, L.1 [ mm ] : 24.50

UD46306ARS

Категория: Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак ; Replacement for:
I.D.1 [ mm ] : 8.80, I.D.2 [ mm ] : 5.00, O.D.1 [ mm ] : 13.00, H.1 [ mm ] : 6.00, W.1 [ mm ] : 14.60, L.1 [ mm ] : 64.00

Конектори, свързващи изправителя с алтернаторния капак

Replacement for
Filter by features