Търси
show
Продукти в сайта:

ARS0002
Brand new AS-PL Screw

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b. [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7

ARS0002(BULK)
Brand new AS-PL Screw

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 23.80, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b. [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7

ARS0002(BULK2)
Brand new AS-PL Screw

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.20, d. [ mm ] : M4x0.7, D.1 [ mm ] : 8.50, b. [ mm ] : 21.10, k.1 [ mm ] : 3.00, m.1 : S7

ARS0005
Brand new AS-PL Screw

Намерени чрез CARGO 230601

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 19.80, D.1 [ mm ] : 6.60, b.1 [ mm ] : 11.10, k.1 [ mm ] : 2.40, m.1 : T15

ARS0006(BULK2)
Brand new AS-PL Screw

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 24.40, d. [ mm ] : M4x0.7, b.1 [ mm ] : 21.00

ARS0007(BULK2)
Brand new AS-PL Alternator through bolt

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 100.55, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.80, b.1 [ mm ] : 29.40, d.2 [ mm ] : 4.30, k.1 [ mm ] : 3.50, m.1 : T25

ARS0008
Brand new AS-PL Screw

Намерени чрез BOSCH F00M390002

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 20.00, D.1 [ mm ] : 9.85, b.1 [ mm ] : 14.60, k.1 [ mm ] : 3.45, m.1 : T15

ARS0008(BULK2)
Brand new AS-PL Screw

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 20.00, b.1 [ mm ] : 14.60

ARS0014
Brand new AS-PL Screw

Намерени чрез POWERMAX 1112908

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, D.1 [ mm ] : 9.30, b.1 [ mm ] : 22.00, k.1 [ mm ] : 3.80, m.1 : T20

ARS0014(BULK)
Brand new AS-PL Screw

Намерени чрез POWERMAX 1112908

Категория: Алтернаторни винтове ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 25.60, d. [ mm ] : M5x0.8, b.1 [ mm ] : 22.00

2 Алтернаторни винтове

Replacement for
Filter by features