Търси
show
Продукти в сайта:

A0059
Brand new AS-PL Alternator

Намерени чрез ERA 210410

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 120, Размер А [ mm ] : 39, Размер В [ mm ] : 14.5, Размер С [ mm ] : 61.5

A0059(P-INA)
Brand new AS-PL Alternator with INA freewheel pulley

Намерени чрез ERA 210410

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 120, Размер А [ mm ] : 40, Размер В [ mm ] : 14.5, Размер С [ mm ] : 61

A0059(P)
Brand new AS-PL Alternator with freewheel pulley

Намерени чрез ERA 210410

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 120, Размер А [ mm ] : 40, Размер В [ mm ] : 14.5, Размер С [ mm ] : 62

A0081
Brand new AS-PL Alternator

Намерени чрез ISKRA / LETRIKA IA1041

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 80, Размер А [ mm ] : 92, Размер В [ mm ] : 56

A0087
Brand new AS-PL Alternator

Намерени чрез WOODAUTO ALT10416

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 24, Интензивност [ A ] : 55, Размер В [ mm ] : 80

A0140
Brand new AS-PL Alternator

Намерени чрез WOODAUTO ALT10415

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 90, Размер А [ mm ] : 58.5, Размер В [ mm ] : 25, Размер С [ mm ] : 70

A0198
Brand new AS-PL Alternator

Намерени чрез ERA 210418

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 70, Размер А [ mm ] : 35, Размер В [ mm ] : 14, Размер С [ mm ] : 78

A0208
Brand new AS-PL Alternator

Намерени чрез WOODAUTO ALT10414

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 150, Размер А [ mm ] : 32, Размер В [ mm ] : 70, Размер С [ mm ] : 56.5

A0208S
Brand new AS-PL Alternator

Намерени чрез WOODAUTO ALT10414

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 150, Размер А [ mm ] : 32.00, Размер С [ mm ] : 56.10

A0216
Brand new AS-PL Alternator

Намерени чрез WOODAUTO ALT10411

Категория: Алтернатори ; Replacement for: Bosch
Напрежение [ V ] : 12, Интензивност [ A ] : 90, Размер А [ mm ] : 29, Размер В [ mm ] : 62.5, Размер С [ mm ] : 41.5

1041 Алтернатори

Replacement for
Filter by features