Търси
show
Продукти в сайта:

APC0002
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез CARGO 139656

Категория: Пластмасови ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 125.40, H. 1 [ mm ] : 30.00, O.1 [ mm ] : 63.60, O.2 [ mm ] : 54.40, O.3 [ mm ] : 73.75

APC0012
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез BOSCH 1125500562

Категория: Пластмасови ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 121.00, H. 1 [ mm ] : 49.00, O.1 [ mm ] : 62.50, O.2 [ mm ] : 70.00, O.3 [ mm ] : 47.00

APC0034
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез IVECO 42567114

Категория: Пластмасови ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 126.00, H. 1 [ mm ] : 33.20

APC0038
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез BOSCH F00M256604

Категория: Пластмасови ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 161.20, H. 1 [ mm ] : 37.30

APC0043S
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез BOSCH 1125500568

Категория: Пластмасови ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 139.00, H. 1 [ mm ] : 50.80, O.1 [ mm ] : 68.00, O.2 [ mm ] : 68.00, O.3 [ mm ] : 67.00

APC0048S
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез CARGO 135607

Категория: Пластмасови ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 138.00, H. 1 [ mm ] : 50.80

APC0054S
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез AS-PL UD51956APC

Категория: Пластмасови ; Replacement for:

APC0056S
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез BOSCH F00M508256

Категория: Пластмасови ; Replacement for:

APC0058S
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез KRAUF ABB0567

Категория: Пластмасови ; Replacement for:
O.D.1 [ mm ] : 127,80, H. 1 [ mm ] : 47.00

APC3022
Brand new AS-PL Alternator plastic cover (PVC cover)

Намерени чрез CARGO 234756

Категория: Пластмасови ; Replacement for: Valeo
O.D.1 [ mm ] : 125.20, H. 1 [ mm ] : 89,00, O.1 [ mm ] : 87.20, O.2 [ mm ] : 71.60, O.3 [ mm ] : 64.80

56 Пластмасови

Replacement for
Filter by features