Търси
show
Продукти в сайта:

SA0001
Brand new AS-PL Starter motor armature

Намерени чрез ELMOT 001.300.0

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 6.6, Напрежение [ V ] : 24, Брой ламели [ qty ] : 29, O.D.1 [ mm ] : 83, O.D.2 [ mm ] : 50.00, L.1 [ mm ] : 256, Оборот : CW

SA0001(BOSCH)
Brand new OEM BOSCH Starter motor armature

Намерени чрез ELMOT 001.300.0

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 6.6, Напрежение [ V ] : 24, Брой ламели [ qty ] : 29, O.D.1 [ mm ] : 83, L.1 [ mm ] : 255.00

SA0002
Brand new AS-PL Starter motor armature

Намерени чрез BOSCH 1004012416

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 0.9, Напрежение [ V ] : 12, Брой ламели [ qty ] : 19, O.D.1 [ mm ] : 60, L.1 [ mm ] : 232, Оборот : ACW

SA0003
Brand new AS-PL Starter motor armature

Намерени чрез BOSCH 1004003137

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 1.1, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 27, O.D.1 [ mm ] : 65, L.1 [ mm ] : 253, Оборот : ACW

SA0003A
Brand new AS-PL Starter motor armature

Намерени чрез BOSCH 1004003137

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch

SA0004
Brand new AS-PL Starter motor armature

Намерени чрез BOSCH 1004011104

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 1, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 25, O.D.1 [ mm ] : 58.9, L.1 [ mm ] : 227

SA0005
Brand new AS-PL Starter motor armature

Намерени чрез BOSCH 1001011124

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 0.9, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 28, O.D.1 [ mm ] : 59, L.1 [ mm ] : 206.5

SA0006
Brand new AS-PL Starter motor armature

Намерени чрез BOSCH 1004011108

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 0.9, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 28, O.D.1 [ mm ] : 59, L.1 [ mm ] : 239.5, Оборот : ACW

SA0007
Brand new AS-PL Starter motor armature

Намерени чрез BOSCH 1004011123

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 0.9, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 28, O.D.1 [ mm ] : 59, O.D.2 [ mm ] : 35.00, O.D.3 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 224.5, L.2 [ mm ] : 34.00, Оборот : CW

SA0008
Brand new AS-PL Starter motor armature

Намерени чрез BOSCH 1004003155

Категория: Стартерни ротори ; Replacement for: Bosch
Мощност [ kW ] : 1.5, Напрежение [ V ] : 12, Брой на зъбите/ сплините [ qty ] : 10, Брой ламели [ qty ] : 27, O.D.1 [ mm ] : 65, L.1 [ mm ] : 271

1 Стартерни ротори

Replacement for
Filter by features