Търси
show
Продукти в сайта:

SG0001
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Намерени чрез BOSCH 1005821300

Категория: Скорости за стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, I.D.2 [ mm ] : 46.00, O.D.1 [ mm ] : 69.40, H.1 [ mm ] : 37.50, No. of teeth [ qty ] : 37

SG0002
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Намерени чрез CARGO 131990

Категория: Стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 140.90, Splines [ qty ] : 10

SG0003
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Намерени чрез CARGO 131991

Категория: Стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 85.90, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 143.30, L.2 [ mm ] : 20.00, Splines [ qty ] : 10

SG0004
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Намерени чрез BOSCH 1005821303

Категория: Скорости за стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 73.90, H.1 [ mm ] : 40.50, No. of teeth [ qty ] : 42

SG0005
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Намерени чрез POWERMAX 1010739

Категория: Скорости за стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
I.D.2 [ mm ] : 52.00, O.D.2 [ mm ] : 86.00, H.1 [ mm ] : 14.25, No. of teeth [ qty ] : 42

SG0006
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Намерени чрез BOSCH 1005821308

Категория: Скорости за стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 69.80, H.1 [ mm ] : 28.20

SG0007
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Намерени чрез BOSCH 1005321306

Категория: Скорости за стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 18.00, O.D.1 [ mm ] : 73.80, H.1 [ mm ] : 32.30

SG0008
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Намерени чрез CARGO 135072

Категория: Стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
L.1 [ mm ] : 144.60, Splines [ qty ] : 10

SG0009
Brand new AS-PL Starter motor planet gear

Намерени чрез VW 098911303

Категория: Стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
O.D.1 [ mm ] : 86.00, O.D.2 [ mm ] : 12.00, L.1 [ mm ] : 148.00, L.2 [ mm ] : 21.00, No. of teeth [ qty ] : 42, Splines [ qty ] : 10

SG0010
Brand new AS-PL Starter motor outer gear

Намерени чрез VW 035911307B

Категория: Скорости за стартерни предавки ; Replacement for: Bosch
I.D.1 [ mm ] : 17.90, I.D.2 [ mm ] : 46.80, O.D.1 [ mm ] : 69.20, H.1 [ mm ] : 29.20, No. of teeth [ qty ] : 37

3 Скорости и стартерни предавки

Replacement for
Filter by features