Търси
show
Продукти в сайта:

SRS4008
Brand new AS-PL Starter motor Repair set

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for:

SRS9041
Brand new AS-PL Starter motor screw for lever

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for: Iskra / Letrika
Thread L. : 9.80, L. [ mm ] : 42.60, Thread [ mm ] : M8x1.25, L.1 [ mm ] : 42.60, d. [ mm ] : M8x1.25, D.1 [ mm ] : 12.80, b.1 [ mm ] : 10.00, d.2 [ mm ] : 7.80, k.1 [ mm ] : 5.90, m.1 : S13

UD41994SRS

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for:
L.1 [ mm ] : 55.40, d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 23.00

UD42453SRS

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for:
L.1 [ mm ] : 58.90, d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 18.80

UD43767SRS

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for:
L.1 [ mm ] : 55.40 , d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 23.20

UD43892SRS

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for:
L.1 [ mm ] : 43.00 , d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 12.70

UD44160SRS

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for:
L.1 [ mm ] : 41.10 , d. [ mm ] : M6x1.0, b.1 [ mm ] : 20.80

UD44323SRS

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for:
L.1 [ mm ] : 40.10 , d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 16.10

UD45254SRS

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for:
L.1 [ mm ] : 51.00 , d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 15.80

UD50973SRS

Категория: Винтове за стартерна вилка ; Replacement for:
L.1 [ mm ] : 42.90, d. [ mm ] : M8x1.25, b.1 [ mm ] : 13.60

Винтове за стартерна вилка

Replacement for
Filter by features